Åben eller lukket forening?

13. februar 2020 20:23 , af Carl-Erik Nielsen

Der har været en større diskussion på Opslagstavlen på det seneste, som bl.a. omhandler et evt. stop for medlemstilgang.

Desværre har diskussionen efterladt flere af vore nye medlemmer med det indtryk, at de ikke er velkomne i lauget. Jeg tror ikke, at det har været nogens hensigt at udtrykke noget sådant, og jeg kan i hvert fald på bestyrelsens vegne sige, at I er meget velkomne, og vi håber, at I bliver glade for medlemskabet af Vedbæk Vikingelaug.

Diskussionen om et evt. maksimalt antal medlemmer er ikke ny. I 00’ernes start var det den daværende bestyrelses holdning, at man skulle kunne kende alle medlemmerne i lauget, og at der er en maksimal grænse herfor ved 300 personer. Derfor måtte der ikke optages flere end 300 medlemmer. Dette blev håndhævet frem til omkring 2006/2007, hvor der skete en større udskiftning i bestyrelsen, og hvor vi nye ønskede at åbne op for medlemstilgangen i takt med den øgede interesse for vinterbadning. Denne politik har været ført lige siden og har mødt solid opbakning fra vort laugs højeste myndighed – generalforsamlingen – hver gang spørgsmålet har været bragt op der.

Vi optager i dag ca. 200 nye medlemmer årligt, og det sker på den måde, at vi en gang årligt inviterer halvdelen af ventelisten til at søge om medlemskab. Det sikrer en enkel og effektiv måde at styre venteliste og medlemstilgang. Forinden vi inviterer, har vi forelagt spørgsmålet for generalforsamlingen sammen med budgettet, og hver gang har generalforsamlingen stemt for forslaget.

Vi gør os stor anstrengelse for at introducere de nye medlemmer til lauget i forbindelse med udlevering af nøglebånd, og langt hovedparten af alle nye medlemmer kommer igennem en rundvisning og introduktion. Og bliver introduceret til skrevne og uskrevne regler - vores DNA - så også nye medlemmer kan blive kulturbærere og videreføre vore traditioner.

Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at vi har nået et loft med vores nuværende godt 1100 medlemmer. Selvom der kan være trængsel i omklædningsrummene nogle få gange om ugen – typisk lørdag eller søndag formiddag – så er det så lille en gene, at den regner vi ikke for noget, når vi sammenholder det med, at så mange mennesker har glæde af vores skønne hus.

Vi vil derfor fra bestyrelsens side fortsat være tilhængere af, at vi er en åben forening med plads til nye medlemmer, og at de nye er hjertens velkomne, og at vi vil gøre alt for at sikre en god inklusion i lauget.

Forestiller vi os at skulle være en lukket forening, så kan vi lege med eksemplet fra begyndelsen af 00’erne, hvor der var begrænsning på 300 medlemmer. Havde vi fastholdt dette loft frem til i dag, så ville vi i dag have en venteliste på godt 1300 personer. Og med en naturlig afgang blandt vore medlemmer på ca. 10 årligt, så ville en nytilkommen på venteliste skulle vente i ca. 130 år (!) på at blive medlem. Det er vel de færreste, som synes, at det ville være en god idé.

Som nævnt vil vi derfor fortsat fra bestyrelsens side være åbne overfor tilgang af nye medlemmer, og jeg kan i øvrigt oplyse, at vi forventer at kunne introducere et helt nyt nøglesystem til efteråret, hvor det bl.a. bliver muligt at se medlemsbesøget på timebasis døgnet rundt. Det vil give os mulighed for en faktabaseret diskussion om eventuelle flaskehalse i huset og omfanget heraf. Den tid den glæde.

 

Hil hil hil

 

Høvdingen