Ordensregler

13. februar 2019 10:12 , af Carl-Erik Nielsen

Vi er i dag næsten 1000 medlemmer af lauget og kan med glæde konstatere, at der blandt vores mange brugere af huset udvises både omtanke og fornuft trods det efterhånden store antal, som bruger faciliteterne. Og med en god takt og tone medlemmerne iblandt - det er sådan, det skal være. 

Er man i tvivl om, hvad der er husets ordensregler, så er der hjælp at hente på hjemmesiden, se nærmere https://www.vedbaek-vikingelaug.dk/ordensregler

Vi har netop opdateret ordensreglerne, der både omfatter en generel husorden, men også en speciel husorden for brug af sauna og for brug af vores bade- og toiletfaciliteter. Alle brugere bedes gøre sig bekendt med reglerne, der også er ophængt som opslag. 

Tillad mig at bemærke, at det er helt på sin plads at gøre et andet medlem eller en gæst opmærksom på, hvis pågældende overtræder husets regler. Vi har alle ret og pligt til at sikre, at reglerne efterleves, så vi allesammen kan have glæde og gavn af vores dejlige faciliteter.

 

Hil hil hil

 

Høvdingen