Saga samling komplet

18. februar 2018 07:31 , af Anders Svanholm Rosenbeck

Sagaskriver Brigitte Nielsen har fået scannet sagamapperne fra september 2014 frem til juli 2017, så samlingen nu er komplet fra 1975!