Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Vedbæk Vikingelaug (herefter VVL).

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser m.m. uden varsel. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMS VILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af VVL, at du har en valid e-mail og kan betale via Dankort eller andet betalingskort, som VVL understøtter via Memberlinks betalingsløsninger.
Kvittering for betaling sendes pr mail, og når du tilmelder dig accepterer du vore vilkår. Du stopper dit medlemskab ved at melde dig ud jf. nedenfor.

KVITTERING
Du modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail. Denne kvittering bør gemmes som dokumentation for fx betaling af ventelistegebyr.

OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB
Ønsker du ikke længere medlemskab, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse" og melde dig ud af VVL. Dette gælder også udmeldelse af ventelisten eller invitationslisten når man ikke er optaget som medlem endnu. Du vil efter udmeldelse ikke længere modtage opkrævninger fra VVL. Ingen betalte gebyrer, kontingenter etc. vil i forbindelse med udmeldelse blive refunderet.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Finder du, efter din indbetaling for nyt nøglebånd fordi det er mistet, dit gamle nøglebånd igen refunderes din indbetaling ikke.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen (kontakt Høvdingen), hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
VVL forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af VVL’s ejendom eller foreningssystemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.