Vedbæk Vikingelaugs historie

Den 16. november 1975 grundlagde en lille kreds af vinterbadere Vedbæk Vikingelaug med det formål at skabe bedre rammer for vinterbadning i Vedbæk. Omklædning fra åben strand eller havnemole blev senere til 2 små kabiner med strålevarme i tidsrummet fra kl. 07:00 til 10:00 hver morgen, og "borgmestertrappen" blev afløst af en rigtig badebro. Enkle forhold giver ofte et godt sammenhold, og det fællesskab, som blev grundlagt i slutningen af 70'erne, præger trods den store udvikling stadig Vedbæk Vikingelaug. På grund af vore begrænsede faciliteter blev man omkring 2001 nødt til at etablere en venteliste for nye ansøgere.

Se videoen Sådan startede Vedbæk Vikingelaug i 1975 her.

Det er et mål for de nye medlemmer (Skjoldunger), at opfylde kravene til at blive døbt, og dermed blive fuldgyldigt medlem af Vikingelauget som Skjoldmøer (kvinder) og Vikinger (mænd). Dette kræver minimum 60 badedage jævnt fordelt i vinterbadesæsonen fra den 1. søndag i oktober til den sidste søndag i april. Regnskab med badedage registreres i et elektronisk system. Den årlige dåb finder sted hvert år i januar måned.

Ved dåben i januar måned foretages desuden dåb af 10 års jubilarer (jubeldåb). Skjoldmøer bliver Valkyrier og vikinger bliver Bersærker og får tildelt et vikingenavn, som i reglen henviser til medlemmets personlighed eller ting, som medlemmet beskæftiger sig med som job eller som hobby. Det er Vikingelaugets ældste, som hvert år sætter sig sammen og giver 10 års jubilarerne deres navn.

Ligeledes foretages der en sølvdåb 25 år efter første dåb. En sølvdøbt modtager ved dåben en kåbe med Vikingelaugets logo på, og denne kåbe kan til enhver tid bæres ud på badebroen. Andre vikinger, som møder en kåbe på broen skal altid vige for bæreren af kåben og udvise respekt for denne person.