Medlemskab

Medlemskab tilbydes via venteliste som pt. suspenderet fordi den er lang (464), og fordi der er behov for at få defineret vedtægtsreglen om fortrinsvis at optage medlemmer fra Rudersdal Kommune. Til Generalforsamlingen d. 19. september 2021 har Bestyrelsen foreslået redigerede vedtægter der præciserer dette og desuden indstillet, at 225 fra ventelisten, fortrinsvis bosiddende i Rudersdal kommune og efter dato, inviteres til at blive medlemmer fra den nye sæsonstart d. 3. oktober 2021. Ny information vil tilgå efter Generalforsamlingen, herunder mht. om ventelisten vil blive genåbnet. Står man allerede på ventelisten kan man logge ind og se sin position.

Vedbæk Vikingelaug er for aktive vinterbadere. Overvej dette nøje, for vi ser en hel del melde sig ind og ud året efter fordi "det ikke lige var mig".

Det er ikke intentionen at optage medlemmer, der blot har interesse i laugets faciliteter uden om det centrale: at bade i Øresund fra første søndag i oktober til sidste søndag i april.

Der er krav om 60 bade i sæsonen for at blive indstillet til Vikingedåb den efterfølgende sæson. Derudover er der ingen krav - blot at man udviser engagement og bader aktivt som det passer ind i ens hverdag.