Billeder og sagaer

Billeder

Vedbæk Vikingelaug's billede- og videomateriale findes i kronologisk struktur i vores filarkiv. For hvert år er der oprettet mapper fra generalforsamlinger, standerhejsning, vintersolhverv, vikingedåb, standernedhaling og andre arrangementer. Her er link til billederne fra laugets arrangementer.

Sagaer

Meget er sket i Vedbæk Vikingelaug's s tid. Vores billedmateriale omtalt ovenfor dokumenterer aktiviteterne i lauget, men herudover har medlemmerne over tid samlet vores sager, et rigt og historisk materiale af både tekst og billdeder, som giver et godt indblik i livet i Vedbæk Vikingelaug fra vores spæde start. Her er link til alle laugets sagaer.

Historisk materiale

Historisk materiale om det gamle Vedbæk og villaen Ellen Louise.

Til højre på denne side vises billeder, der har været slået op på Opslagstavlen på forsiden.