Aprilbrev

1. april 2021 11:08 , af Steen Lindholm

Dette er det sidste månedsbrev i vinterbadesæsonen, som nu nærmer sig sin afslutning, og mon ikke det har været den mærkeligste sæson i laugets historie? Hele befolkningen har lidt på grund af coronaen, naturligvis først og fremmest de, der er blevet direkte ofre for sygdommen, i mange tilfælde plaget af senvirkninger eller i værste fald afgået ved døden. Men også på andre områder har omkostningerne været uhyrlige, - talrige er blevet ramt på deres levebrød, og vi er alle blevet pålagt store begrænsninger i vor livsførelse. Ældre på plejehjemmene eller patienter på hospitalerne har i perioder været uden kontakt med deres nærmeste, skoler og undervisningsanstalter har været lukket, ligesom vi på det private plan har savnet teater og koncerter og hyggelige middage med familie og venner.

Som vinterbadere har vi alligevel i mange henseender været heldige. Godt nok har vi været tvunget til at holde Asgaard helt lukket fra midt i december, men Øresund har i det mindste været åbent, selv om vi har måttet klæde om i det fri eller er mødt op i den badekåbe, vi tog på hjemmefra. Den livsbekræftende morgendukkert, som er den ene halvdel af Vedbæk Vikingelaugs formålsparagraf, har vi kunnet nyde, men samtidig har vi gennem coronatiden fået vigtigheden af den anden del af formålsparagraffen bekræftet: Det er den, der forpligter os på også at fremme det sociale samvær i lauget. For mange af vore medlemmer og også for mig selv har det været et virkeligt savn ikke at kunne være sammen med vikingvennerne før eller efter badet. Det kan ikke gentages ofte nok, at vi i vikingelauget har et enestående menneskeligt fællesskab, som er til glæde for alle os, der har tid og lyst til at tage del i det. Der er naturligvis ingen tvang, - som medlem kan man bruge så meget eller lidt af tilbudspakken, som man har lyst eller tid til, - men man går glip af meget, hvis man fravælger fællesskabet.

Hvornår vi får lov at åbne Asgaard igen, er ikke noget, vi selv kan bestemme: Vi bor til leje i kommunens hus og følger naturligvis de retningslinier, den udstikker.

Månedsbrevene vil blive genoptaget i den kommende sæson. Indtil da vil bestyrelse og / eller høvding fortsat udsende meddelelser, når der er behov for information. Jeg ønsker alle en god påske. Pas fortsat godt på hinanden!

Hil hil hil

Steen Lindholm, Høvding