Foreløbig meddelelse vedrørende energibesparelsesforanstaltninger.

25. september 2022 09:21 , af Steen Lindholm

På et møde mandag aften den 3. oktober vil bestyrelsen gennemgå energisparemulighederne, og der vil blive truffet afgørelse om foranstaltningerne.

Bestyrelsens medlemmer bliver hver dag spurgt, om eller hvornår saunaen åbner. Også dette spørgsmål vil der blive taget stilling til på mødet 3. oktober, men til orientering har VVL 23.9.2022 modtaget en meddelelse fra Rudersdal kommune, hvori det hedder, at kommunen har besluttet at lukke alle offentligt tilgængelige saunaer i kommunens egne bygninger. I samme skrivelse anbefaler kommunen, at ”alle saunaer i bygninger, hvor foreninger har lejeaftale med kommunen, også lukkes.”

Bestyrelsen