Forslag til generalforsamlingen

29. august 2022 13:07 , af Steen Lindholm

Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er nu udløbet, og vi har modtaget følgende forslag samt en anmeldelse af kandidatur til posten som ypperstepræst-inde:

1. Forslag fra medlem nr. 1883 Neel Holm Møller

Kan saunaen åbnes kl.15 på hverdage fremover?

Motivering: 1. Da vi bliver flere og flere medlemmer, så vil det være skønt at udvide saunatiden, så der ikke er så meget trængsel.
2. Jeg vil meget gerne vinterbade, mens der er lyst og har ikke mulighed for det om morgenen pga arbejde. Men jeg og sikkert også en del andre har ind imellem tidligt fri og ville derfor ønske at saunatiden startede lidt før.


2. Forslag fra medlem nr. 702 Niels Jørgen Markworth

Var det ikke muligt at afholde generalforsamlinger på hverdagsaftener eller om vinteren?
Når generalforsamlingen afholdes i sommerhalvåret forstyrrer det familie- og sportslivet (sommerhus, sejlsport, tennis mm.) alt for meget synes jeg. Weekender er ret kostbare og egner sig ikke til indendørsaktiviteter i f.eks. september måned.

3. Forslag fra medlem nr. 2180 Steen Pedersen

Under hensyn til såvel klimakrise og energikrise foreslås at sauna begrænses væsentligt, evt. helt lukkes indtil videre.
Alternativ Åbningstid foreslås til kl. 6-8 og kl. 17-19.

4. Forslag fra medlem nr. 51 Inez Meyer

Regnskabsår og kontingent
1 Laugets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse betaler nye medlemmer et indmeldelsesgebyr. Medlemmerne betaler årskontingent. Indmeldelsesgebyr og årskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Jeg vil gerne foreslå at årskontingentet bliver forhøjet til 800 kr. Udgifterne er steget betragtelig de seneste år og om 4 år skal vi betale husleje. Jeg anmoder derfor om rettidig omhu.

5. Spørgsmål (forslag?) fra medlem nr. 1025 Kirsten Engsig

Jeg har et par gange i sommerens løb badet i Skodsborg og har hver gang misundt dem deres badetrapper. Vil det ikke være muligt at udskifte vores to trapper på brohovedet med et par mindre stejle trapper/ har vi råd/vil kommunen gå med? og gerne med gummibelægning a la Skodsborg.

6. Forslag fra medlem nr. 2028 Susanne Larsen

Alle, der stod på ventelisten fra andre kommuner ved sidste generalforsamling, skal frem på listen og optages i år eller næste år. Det vil sige den gruppe, der alle som en, blev skubbet bagerst efter Rudersdalborgere.
Alle, der har skrevet sig op efter sidste generalforsamling, kan optages efter 9/1 reglen.


Bestyrelsen har en forventning om, at samtlige forslagsstillere selv fremlægger deres forslag under dagsordenens punkt 5.

 

Valg til bestyrelsen

Ud over de af bestyrelsen foreslåede kandidater (jf. dagsordenens punkt 6) har medlem nr. 987 Helle Moos anmeldt sit kandidatur til posten som ypperstepræst-inde.

Bestyrelsen 29.8.2022