Forslag til vedtægtsændring GF 2022

17. august 2022 15:19 , af Steen Lindholm

Forslag til vedtægtsændring generalforsamling 2022

Nuværende tekst:

13.2  Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. e-mail og ved opslag i Valhal senest 21 dage før sin afholdelse. Regnskab og budgetforslag for den kommende periode vedlægges. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Høvdingen i hænde senest 14 dage forinden. Sådanne forslag skal fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage forinden generalforsamlingen.

Ny tekst

13.2  Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. e-mail og ved opslag i Valhal senest 21 dage før sin afholdelse. Regnskab og budgetforslag for den kommende periode vedlægges. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidatforslag til bestyrelsesvalg skal være Høvdingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage forinden generalforsamlingen.

Bestyrelsen