Genåbning

9. juni 2020 20:01 , af Carl-Erik Nielsen

Udmelding fra regering og sundhedsmyndigheder i forbindelse med genåbning fase 3 foreligger nu. På den baggrund har vi besluttet at genåbne Asgaard lørdag den 13. juni med en række restriktioner og forholdsregler, som fremgår af link til dokumentet Corona opslag.

Det er vigtigt, at alle gør sig bekendt med forholdsreglerne, når man færdes i Asgaard. Forholdsreglerne vil være tilgængelige som opslag, ligesom der vil være opsat skilte med max. antal personer for hvert rum.

Hvis der er det maksimale antal i et rum, så må man vente udenfor, indtil der bliver plads ledig. Og om nødvendigt udenfor Asgaard.

Der er krav om afstand på min. 1 meter, medmindre der synges. I så fald er afstandskravet 2 meter.

Håndhygiejne er et krav. Vi har opstillet dispensere med håndsprit ved alle 3 indgange, og man skal anvende håndsprit, hver gang man kommer ind i Asgaard.

De hidtidige krav om at blive hjemme ved Corona symptomer, eller hvis man har haft kontakt med smittede, indtil smittefaren er ovre, gælder fortsat, ligesom host eller nys skal ske i ærmet.

Det overlades til alle at sikre, at reglerne overholdes. Det er så vigtigt i en forening som vores, da vi har rigtig mange medlemmer, som er kritisk udsatte over for sygdommen.

 

Hil hil hil

 

Høvding Carl-Erik Nielsen

Vedhæftede filer