Generalforsamling

19. august 2021 11:07 , af Steen Lindholm

Den årlige generalforsamling finder sted søndag den 19. september kl. 10.00 i Per Kirkeby mødelokalet på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B. Dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer er slået op på tavlerne i Asgaard, men kan også ses på følgende link:  Dagsorden og vedtægtsforslag    

Regnskab og budgetforslag vil ligeledes blive offentliggjort, når revisor har færdiggjort sit arbejde.

Det er absolut nødvendigt at registrere sin deltagelse i generalforsamlingen. Det sker på VVLs hjemmeside: I rubrikken "Aktiviteter i Lauget" vælger man Generalforsamling og klikker på den grønne knap "Medlem". Følg derefter anvisningerne.

Efter generalforsamlingen byder Lauget på et mindre traktement.

Høvdingen