Høvdingen orienterer

20. oktober 2017 10:18 , af Carl-Erik Nielsen

Kontingentopkrævning for 2017/2018 er på vej, men i skrivende stund kan jeg ikke sige præcist hvornår. Vi har implementeret teknikken til, at vi kan modtage betalinger med VISA/Dankort. Det er en stor administrativ lettelse, da alternativet for kontingentbetalinger vil være, at Skatmesteren skal sidde med 800 bankindbetalinger og føre hver enkelt manuelt fra bankens kontoudtog over til vores økonomisystem (Memberlink). Med VISA/Dankortbetaling sker det automatisk.

Når vi ikke sender kontingentopkrævningen nu, så er forklaringen, at vi først manuelt skal have registreret alle de medlemmer, som i forsommeren var så venlige at indbetale kontingent forud, således at de ikke får en kontingentopkrævning.


Listemesterfunktionen har hidtil ligget hos Ove Andersen. Det er ikke så arbejdskrævende en funktion som tidligere takket være Memberlink, men der er stadig opgaver tilbage, som det er naturligt at lægge over på web-master Anders Rosenbeck, som også er suppleant til bestyrelsen. Som Listemester vil Anders fremover deltage i bestyrelsens møder. Ove fortsætter naturligvis som medlem af bestyrelsen og vil fortsætte som ansvarlig for vedligeholdelse af Asgaard. Det har ført til en ny titel, da vi nu har udnævnt Ove til Borg Mester.

Web-redaktør Susanne Wenzel Brodersen har besluttet at nedlægge sit hverv. Jeg benytter mig af lejligheden til at takke Susanne for hendes indsats som web-redaktør. Funktionen vil fremover blive varetaget af undertegnede og Gert Ypp.


Hil hil hil

Høvdingen