Høvdingens hilsen

20. september 2020 18:49 , af Steen Lindholm

Kære Valkyrier, Bersærker, Skjoldmøer, Vikinger og Skjoldunger, - kort sagt: kære Medlemmer af Vedbæk Vikingelaug!

I har i dag kåret mig til Høvding for vort ædle vikingelaug. Som den syvende i rækken er jeg stolt over at indgå i høvdingetraditionen, og jeg takker jer for den tillid, I har vist mig. Jeg skal efter bedste evne forsøge at leve op til den.

Vedbæk Vikingelaug har sit særlige DNA, som består af 2 elementer: Det første element er naturligvis vinterbadningen, som er forudsætningen for hele laugets eksistens, og det andet element er vort værdifulde sociale samvær, der understøttes af laugets stolte traditioner. Jeg vil gerne være med til at værne om disse traditioner, der tilbyder en pæn portion livskvalitet til alle, som tager del i dem.

Jeg glæder mig til at samarbejde med vor bestyrelse, der gør en kæmpe indsats for os alle sammen, ligesom jeg glæder mig over alle de medlemmer, som beredvilligt stiller op, hver gang der er brug for det. Alle er de udtryk for det fællesskab, der er karakteristisk for vor forening, noget, jeg også selv som menigt medlem har nydt godt af. Nu peger pilen så på mig. Jeg betragter det som et borgerligt ombud og håber, at jeg som høvding kan betale noget af det tilbage, som jeg gennem mit eget medlemskab har modtaget i Vedbæk Vikingelaug.

Steen Lindholm

Høvding