Høvdingens tale til Frivilligfrokost 11. maj 2024

12. maj 2024 13:00 , af Torben Wiese

Høvdingens tale til Frivilligfrokost 11. maj 2024

Hilsen ærede Frivillige Vikinger i Vedbæk Vikingelaug!

Det er med ægte glæde at se ud på jer mange, mange engagerede medlemmer der er mødt op til frokost for at modtage laugets tak og hyldest.

Jeg vil starte med at sige jer tusind tak for jeres indsats hver især – og på forhånd også tak for de indsatser I vil udføre fremover. Jeres ånd og handlinger gør en virkelig forskel for mange, mange mennesker.

Tænk hvad du, I og vi enkeltvist og sammen har medvirket til i denne sæson:

Først vil jeg nævne vores traditionsrige begivenheder hvor I har hjulpet:

 • Generalforsamlingen
 • Stander op
 • Solhverv
 • Dåb og frokost
 • Standerstrygning

Herudover har vi igennem sæsonen bland andet:

 • Åbnet flere gushold
 • Holdt flere vinhygger med rekord tilmelding
 • Alle ny døbte får nu personligt fotografi i ramme til alle
 • Vi har fået gratis avis i biblioteket
 • Der er kommet ny flot beplantning i krukker rundt om Asgaard
 • Opsat flotte tavler med fotografier af de frivillige
 • ”Stander ned” ændret navn til: ”Standerstrygning”
 • Ryddet op i kælderen og kørt på genbrugspladsen
 • Indført ny sund morgenmad til Standerstrygning
 • Indført Frivillig frokost

- og meget, meget mere!

Som jeres høvding synes jeg det er imponerende hvor mange aktiviteter, forandringer og forbedringer vi har ført ud i livet oven i vores almindelige ”drift” af Asgaard og lauget og det var aldrig gået uden alle vores Frivillige som vedvarende yder og giver.

Men som Frivillige må vi heller ikke hvile på laurbærrene og derfor er Frivilliglisten ikke en mindetavle men skal altid være en opdateret liste over medlemmer der aktuelt står til rådighed med det de kan og har tid til og som vi nemt kan aktivere uden at skulle skrive til samtlige medlemmer. Har vi derfor stået 2 sæsoner på Frivilliglisten uden at have bidraget med frivilligt arbejde skal vi selv slette vores navn fra listen så vi altid har et retvisende billede at vores frivillige styrke. Siden kan man så tilmelde sig igen.

Som frivillige giver vi meget men vi modtager også. For ”Frivilligt arbejde” eller ”Altruistisk” arbejde som det også kaldes betyder:

”En person eller en handling betegnes som altruistisk, hvis personen eller handlingen er motiveret af et ønske om at gavne eller beskytte andre. Altruisme bruges således ofte som modsætning til selviskhed eller egoisme, der betegner handlinger motiveret af et ønske om at gavne eller beskytte sig selv.”

Når vi yder Frivilligt arbejde:

 • Har du noget aktivt at lave – og kommer ud ad døren
 • Du bliver en del af et nyt fællesskab – og vi mennesker har brug for fællesskaber – det modsatte af ensomhed
 • Lærer du nye sociale og fysiske kompetencer og udfordrer hjernen
 • Oplever du, at du er med til at gøre en forskel for andre
 • Styrkes din mentale sundhed

Tak, ærede Frivillige vikinger. Både jer der er mødt op og jer der var forhindret i dag. Tak for jeres positive ånd, jeres energi, kreativitet og handlekraft. Tak for jeres selskab og tak for jeres tid.

Lad os nu fejre, spise, synge og skåle for Vedbæk Vikingelaug og alle os Frivillige.

Vi mødes igen til den halvtredsindstyvende sæsonstart den 6. oktober klar til frivillige indsatser, glæder, udfordringer, ideer og handlinger der vil gøre både vikinger og laug endnu sundere, gladere og klogere.

Vedbæk Vikingelaug længe leve!

Hurra, hurra, hurra

Hurra, hurra, hurra

Hil, hil, hil

Torben Wiese

Høvding