Indkaldelse til generalforsamling 2017

22. august 2017 22:38 , af Carl-Erik Nielsen

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Vedbæk Vikingelaug 

søndag, den 17. september 2017, kl. 10.00, 

der holdes på Vedbæk Skole, Multisalen, Henrikholms Allé 2, 2950 Vedbæk med følgende:

                           

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent
 2. Høvdingens beretning
 3. Skatmesteren forelægger det reviderede regnskab 2016/2017 til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for 2017/2018, fastlæggelse af kontingent, indskud og optagelse af nye medlemmer i sæsonen.
  Bestyrelsen foreslår, at kontingent, indmeldelsesgebyr og medlemsoptag fastsættes uændret:
  1. Kontingent                  500
  2. Indmeldelsesgebyr  1.000
  3. Halvdelen af personerne på ventelisten inviteres til at blive medlemmer
 5. Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag sendes til Høvding Carl-Erik Nielsen (cen@advocen.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer:
  1. Høvding Bersærk Carl-Erik Nielsen er villig til genvalg
  2. Ypperstepræst Gert Christensen er villig til genvalg,
  3. Medlem af bestyrelsen Tuula Weelan, Dorte Engberg og Allan Engquist er villige til genvalg
  4. Medlem af bestyrelsen Torben Wiese og Steen Larsen er villige til valg til bestyrelsen
  5. Som suppleant er Peter Schultz (medl. nr. 792), Peter Sarstad (medl. nr. 837) og Anders Rosenbeck (medl. nr. 853) rede til valg
  6. Revisor Tove Stub er villig til genvalg.
 7. Eventuelt

 

--o0o—

  

Efter generalforsamlingen overrækkes traditionen tro en præmie til årets Skjoldmø og årets Viking, som er de, der har badet flest gange i sæsonen 2016/17. 

Herefter er lauget vært ved et lettere traktement. 

Af hensyn til det praktiske vedrørende mad og drikke vil vi gerne have en tilmelding senest den 3. september 2017

Tilmelding sker via vores hjemmeside, som du finder på www.vedbaek-vikingelaug.dk

Brugernavn og adgangskode til hjemmesiden er dit medlemsnummer. 

Yderst til højre på forsiden er der en kolonne med overskriften Årets gang og andre aktiviteter. Her går du ind på September 17 Generalforsamling og trykker på Tilmeld.


Indkaldelsen og regnskab/budget finder du også på hjemmesiden. Gå op øverst på forsiden og tryk på Kun for medlemmer, herefter Generalforsamlinger og hernæst trykker du på linket og til sidst på mappen 2017.

 

 

Vel mødt

  

 

Carl-Erik Nielsen, Høvding