Januarbrev

1. januar 2022 11:15 , af Steen Lindholm

Ædle Vikinger!

Ved nytårstide bliver jeg altid nostalgisk, og i år tænker jeg med taknemmelighed tilbage på året 2015, hvor jeg selv blev medlem af Vedbæk Vikingelaug efter halvandet års ventetid. Mødet med vinterbadekulturen har givet mig usigeligt mange glæder.

Vinterbadning er en godt og vel hundrede år gammel kultur i Danmark, bl.a. knyttet til de badeanstalter, som blev oprettet fra slutningen af det 19. århundrede, - for eksempel badeanstalten Helgoland, der stadig befinder sig på Amager. Snart begyndte vinterbaderne at slutte sig sammen i badelaug, - f.eks. blev Det Kolde Gys stiftet på Helgoland i 1929. Vinterbadere kan med stolthed kalde sig vikinger, og i hele landet er i dag flere end 60.000 af os organiseret. Vinterbadning er virkelig blevet en trend, og for vikingen er selve dukkerten i det iskolde hav naturligvis kernen i aktiviteten. Men i landets mange vikingelaug er ritualer og traditioner også en uundværlig del af det sociale fællesskab. Her indtager vikingedåben de fleste steder en fremtrædende position, og det gælder også for os i Vedbæk. Ved særlige lejligheder klæder vi os ud, synger uhøviske sange fra vores egen sangbog og holder fest, som for nylig ved solhvervsfejringen med østers og champagne. Også voksne har brug for at lege, og jeg er overbevist om, at det giver en mental sundhed, som er et passende sidestykke til den både fysiske og mentale sundhed i havbadet.

Ikke alle ønsker at deltage i laugets festligheder, og der er naturligvis heller ingen tvang, selv om jeg personlig synes, at man går glip af meget, hvis man ikke tager hele pakken. Men hvis man ligefrem har en nedladende holdning til vore ritualer og traditioner, burde man nok overveje, om man ikke har meldt sig ind det forkerte sted.  

I forbindelse med coronaen er ansvaret over for fællesskabet gang på gang blevet fremhævet. Det samme gør sig gældende i Vedbæk Vikingelaug. Vi har alle et medansvar for trivslen i vort herlige laug. Og med disse ord håber jeg, at vi snart igen kan dyrke vort samvær uden generende restriktioner. Godt nytår og tre gange Hil!

Høvdingen