Misbrug af armbånd

16. januar 2022 12:49 , af Steen Lindholm

Ved en stikprøvekontrol har vi desværre konstateret misbrug af nøglearmbånd. Det er både trist og naturligvis helt uacceptabelt. Som man klart får at vide ved modtagelsen, og som det også fremgår af vore vedtægter, er armbåndet strengt personligt. Indehaveren af armbåndet er ansvarlig for, at det ikke udlånes eller misbruges på anden måde. Overtrædelse af denne regel vil betyde, at den ansvarlige for armbåndet med øjeblikkelig virkning vil blive ekskluderet af lauget . 

Vi håber på forståelse for, at man ved fremtidige kontroller i tvivlstilfælde kan blive bedt om ID som dokumentation for, at den, der bærer armbåndet, også er den, der har ret til det. 

Bestyrelsen