Nok er nok!

27. november 2022 21:25 , af Steen Lindholm

Søndag eftermiddag meddelte bestyrelsen medlemmerne, at vi ville foreslå den tidligere ombudsmand som dirigent ved generalforsamlingen. Forslaget var i al sin naivitet begrundet i, at det efter vor opfattelse ville være betryggende for alle parter at have en respekteret og erfaren jurist til at lede debatten. Det synes der desværre ikke at være enighed om, hvilket de ubeherskede reaktioner fra en mindre gruppe medlemmer dokumenterer.

Mine kommentarer til disse ubeherskede angreb både på den foreslåede dirigent og min egen person er følgende:

Jeg mener for det første ikke, at der foreligger inhabilitet. Tværtimod er det vist ikke usædvanligt, at en rådgiver for en foreningsbestyrelse også bistår som dirigent ved foreningens generalforsamlinger.

Imidlertid har Gammeltoft-Hansen – efter at være blevet orienteret om karakteren af de angreb, der fra en kreds af medlemmer er blevet rettet mod bestyrelsens indstilling – meddelt, at han ikke ønsker at bistå som dirigent ved den kommende ekstraordinære generalforsamling, idet han under disse omstændigheder anser en sådan medvirken for formålsløs.

Uhyrlighederne omkring min egen person fortjener egentlig ingen kommentarer, men jeg må alligevel sige, at det er totalt grænseoverskridende, hvad jeg igennem det sidste par måneder udokumenteret eller endog direkte løgnagtigt er blevet beskyldt for. I dag kan jeg så på Medlemmernes Opslagstavle læse, at det faktum, at rejsebureauet team-island har engageret mig som rejseleder for en grupperejse til Island næste år, nu også bliver brugt som argument imod mig som høvding i Vedbæk Vikingelaug. Hvad bilder I jer ind?! At jeg har sagt ja til et job som rejseleder, rager hverken John Larsen eller nogen andre medlemmer af vikingelauget. Her går grænsen! Og at det skulle være min personlige idé at bestille bustransport på onsdag, er naturligvis også løgn. Det var den samlede bestyrelses beslutning, og begrundelsen var såmænd ikke nogen anden, end at vi normalt har holdt vore generalforsamlinger på Vedbæk Skole. Når vi nu – og nok også i fremtiden – er nødt til at bruge lokaler længere væk, er det vel ikke urimeligt at tilbyde medlemmerne transport? Så stop konspirationsteorierne også på den front!

Ja, jeg synes, vi alle sammen bør vise samfundssind. Energistyrelsen beder os hver eneste uge i helsidesannoncer om at spare på strømmen. Hvis vi vel at mærke alle sammen gør det, bidrager vi til, at elprisen generelt holdes nede, og det hjælper den del af befolkningen, som har svært ved at få det hele til at løbe rundt. Spejderdrengeindstilling? Måske. Vi kan jo bare være ligeglade og tænde for saunaen og lade de andre om at være samfundsansvarlige!

Sådan kunne jeg fortsætte, men jeg stopper her. Jeg kan så måske glæde mine modstandere med, at jeg nu seriøst vil overveje at stoppe som høvding. Prisen på det personlige plan er simpelthen blevet for høj. Hvad en mindre kreds af medlemmer har tilladt sig at byde både mig og min hustru igennem de sidste par måneder, trodser alt, hvad jeg tidligere har oplevet, - alt sammen dybest set, fordi en flok højtråbende medlemmer med alle midler vil have åbnet en sauna, som bestyrelsen med vægtige argumenter har valgt at holde lukket i en periode. Jeg sagde ja til at være høvding for et skønt vikingelaug, som det desværre er lykkedes en flok medlemmer, nogle af dem med blot en enkelt sæsons medlemskab i ryggen, at forvandle til en verbal krigszone med hadefulde ordvekslinger og udokumenterede påstande. Nok er nok!

Steen LIndholm