Nye restriktioner

6. januar 2021 09:25 , af Steen Lindholm

Det nye afstandskrav på 2 meter betyder, at der på brohovedet indtil videre kun må opholde sig 4 personer ad gangen, forudsat man befinder sig i hver sit hjørne. Samtidig anbefaler sundhedsmyndighederne, at mødet mellem mennesker også i naturen bliver så kortvarigt som muligt. Sagt med andre ord bedes man i videst muligt omfang undlade at skifte tøj ude på broen, men i stedet gøre det oppe ved Asgaard, som de fleste af vore egne medlemmer allerede gør. Forsamlingsloftet på højst 5 personer gælder også udendørs.

Indtil nye skilte er sat op, beder jeg jer alle om at hjælpe med at informere ikke-medlemmer om de nye regler og også gerne venligt opfordre udefra kommende til ikke at skifte tøj ude på broen. 

Hil hil hil

Steen Lindholm, Høvding