Projekt ren strand. Frivillige søges!

18. marts 2017 11:04 , af Carl-Erik Nielsen

Kommunen har forespurgt, om vi vil bistå med at renholde stranden i weekenden i sommerperioden, jf. mail nedenfor.

I bestyrelsen ser vi gerne, at der melder sig frivillige til at løfte denne opgave. Da alle i bestyrelsen i forvejen har mange gøremål i lauget, forestiller vi os, at der er eet af vore medlemmer, som melder sig som "tovholder" på projektet, og at der herudover er en håndfuld medlemmer, som melder sig som frivillige "opryddere", og at det kan køre på skift at være oprydder.

Hvis du er interesseret i at melde dig som tovholder eller som oprydder, så giv besked her på væggen.

 

 

Kære Carl-Erik

 

Vi talte kort sammen sidste sommer vedrørende muligheden for at oprette et samarbejde om at holde Vedbæk strand ren i sommerperioden. Vi vil gerne igen i år sætte fokus på et rent Rudersdal og gøre en ekstra indsats på strandene. 

 

Jeg vil derfor høre, om I i Vikingeklubben har lyst til at give en hånd med. Vi vil så honorere for jeres timeforbrug, som I kan bruge til medlemmerne. Sidste år oprettede vi et samarbejde med Vikingerne i Skodsborg, de brugte ca. 1 - 1 1/2 time 1-2 personer hver søndag i sommerperioden. Jeg forestiller mig, at det er samme tidsforbrug, der skal bruges på Vedbæk strand.

 

Lad mig endelig vide, om I er interesserede, så kan vi aftale nærmere om, hvordan og hvorledes vi gør det bedst muligt.  

 

Venlig hilsen

Maria Risom Laursen

Projektkoordinator