Standerhejsning

18. september 2022 18:08 , af Steen Lindholm

Som traditionen byder, indledes vinterbadesæsonen den første søndag i oktober klokken 10.00. Standeren hejses, vi synger et par vikingesange, og lauget byder på lidt til ganen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd, men vi håber, at mange medlemmer som sædvanlig vil slutte op om denne festlige start.

Desværre ser vi endnu en problemfyldt vintersæson i møde, denne gang forhåbentlig ikke fordi coronaen vender tilbage, men på grund af krigen i Ukraine og hvad dermed følger. Den nye bestyrelse har taget fat på at drøfte, hvad vi kan og bør gøre med hensyn til at vise samfundsansvar og spare på energien. Sådanne drøftelser tager tid, men vi sigter på at kunne afgive en i det mindste foreløbig melding inden standerhejsningen.

Bestyrelsen