Takt og tone

28. april 2017 23:01 , af Carl-Erik Nielsen

Den særlige sjæl og det fine sammenhold, som vi har i Vedbæk Vikingelaug, er vigtig og kostbar samt resultatet af mange gode medlemmers indsats gennem årene. Det er er vigtigt, at vi alle ikke tager denne kultur for givet, men fortsat arbejder med at vedligeholde og bære den videre i fremtiden og ikke mindst til de nye i lauget. Ligesom vi skal være åbne for, at nye medlemmer kan have forslag til gode skikke og bedre måder at gøre tingene på.

Derfor disse linjer til inspiration for såvel nye som gamle medlemmer.

En af de ting, som vi skal være opmærksomme på, er omgangstonen i det daglige. Det koster ikke noget at hilse pænt og i øvrigt tale pænt til hinanden, hvad enten man mødes på badebroen eller i Asgaard. Det har alle tværtimod glæde af og er en vigtig del af kulturen. Det er også vigtigt, at omgangstonen i opslag på hjemmesiden er præget af respekt og den gode tone, selvom man kan være nok så uenige om dette eller hint.

Vi har mange skrevne og uskrevne regler. Det kan være svært at opsamle dem alle for nye såvel som gamle medlemmer, men for at tilegne sig de uskrevne regler er det vigtigt, at man er åben og deltager i det sociale samvær. Desuden er det vigtigt, at de forskellige grupperinger såsom klubber, morgen,- vandre- og gymnastikhold, kaffesammenkomster og øvrige klikedannelser (!) også er åbne og inviterer andre indenfor til kaffe med et smil og et velkommen.

En af de uskrevne regler er, at det er medlemmerne, som egenhændigt bidrager med kaffe og brød. Vær selv med til at forsyne kaffedåsen med en pose Irmakaffe i ny og næ. Og tag selv lejlighedsvis et brød med under armen eller en flaske til at forsyne de små glas til glæde for dig og andre.

Rengøring er et særligt kapitel. Vi har professionel rengøring 2 gange om ugen, men det er ikke tilstrækkeligt, hvis ikke medlemmerne selv gør en indsats, når behovet er der. I stedet for at brokke dig over rengøringen, når der er snavs på gulvet, så find kosten og få det til at se pænt ud igen.

Brug af opvaskemaskine er også overladt til det enkelte medlem. Når der skal en snavset kop i opvaskemaskinen, så gør man det selv i stedet for at efterlade den på køkkenbordet.

Er skraldeposen i køkkenet fyldt, så er det god stil at tage den op og smide den i skraldespanden udenfor, samtidig med, at der isættes en ny pose.

Ser du noget, som du kunne ønske dig anderledes – et spejl eller en hylde, der kunne hænge bedre, en dør der knager, et skilt, du ikke forstår, så vær konstruktiv og bring det op over for Indretningsudvalget og tilbyd gerne din arbejdskraft, så det ikke er de samme, som står med en endnu en opgave. Ikke alle ved det, men hele Asgaard er istandsat med frivilligt arbejde, og det er relativt få – men flittige – hænder, som har løftet denne store opgave til gavn for os alle.

Det er første gang, at jeg adresserer takt og tone i lauget her på hjemmesiden, men næppe sidste gang. Kulturen er nemlig et stort og værdifuldt aktiv i vores dejlige vikingelaug.

Har du forslag eller bemærkninger hertil, er du velkommen til at kommentere nedenfor, ligesom du er velkommen til at sende mig en mail.

 

Hil hil hil

 

Carl-Erik Plankegænger, høvding