Tidlig kontingentbetaling

14. juni 2017 09:27 , af Carl-Erik Nielsen

Vi har også i år haft ekstraordinære betalinger i forbindelse med renoveringen af Asgaard, som har medført, at vores likviditet i lauget påny er i bund. Vores kassebeholdning p.t. rækker ikke til rettidige betalinger af rengøring og elektricitet frem til september, hvor kontingentopkrævning normalt vil blive udsendt.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet igen at opfordre vore medlemmer til frivilligt at betale kontingen for den kommende sæson allerede nu, og også selvom der endnu ikke er afholdt generalforsamling, hvilket først sker i september, jf. vedtægterne. 

Det ville være rart at genvinde vores økonomisk råderum på denne måde og undgå at skulle en tur i banken og låne penge til dyre renter. 

Kontingentet pr. medlem forventes fortsat uændret kr. 500, som bedes indbetalt på følgende vis:

  1. Netbank overførsel til Danske Bank reg.nr. 1551 konto 000 7346 514 eller
  2. Beløbet kan indbetales i en Danske Bank afdeling på reg.nr. 1551 konto 000 7346 514

Det er en stor hjælp for Kassemesteren, hvis du i din indbetaling i tekstfeltet angiver medlemsnummer. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så kan du se det på medlemslisten på vores hjemmeside.

Såfremt du ikke længere ønsker at være medlem af Vikingelauget, bedes du oplyse herom til Nøglemester Torben Wiese, hvorefter I aftaler nærmere omkring aflevering af nøglebånd.

Hil hil hil

Carl-Erik Nielsen, Høvding