Udledning spildevand i Skovshoved

1. marts 2017 09:27 , af Carl-Erik Nielsen

Vi er blevet varslet om, at der fra lørdag, den 4. marts og et par uger frem vil blive udledt spildevand ud for Skovshoved havn. Det er næppe noget, som kommer til at genere os, men for alle eventualiteters skyld følger her mail fra kommunens ansvarlige for badevandet:

Hermed videresender jeg til jeres orientering Nordvands mail (se nedenfor og vedhæftede) vedr. den forestående midlertidige udledning af mekanisk renset spildevand ud for Skovshoved Havn pga. omlægning af Lynetteledningen ved Tuborg Syd.

 

Vi har fået oplyst, at udledningen opstarter lørdag d. 4. marts og varer forventet ca. 2½ uge, men kan evt. komme til at vare længere pga. vejrlig eller andre uforudsete forhold (der er givet tilladelse til 4 ugers udledning). Derfor er det varslet, at udledningen kan vare op til 4 uger.

 

Den reelle udledningsperiode er blevet forlænget med 9 dage mod først oplyst at skulle vare i alt ca. 1 uge. Det skyldes, at det har vist sig nødvendigt at etablere et afspærringsbygværk eller kontraventil på Lynette ledningen ud for Strandvænget i Københavns Kommune – og denne skal etableres, førend selve omlægningen af spildevandsledningen ved Tuborg Syd kan ske. Og begge arbejder kræver, at der ikke tilledes spildevand via Lynetteledningen – og deraf følgende behov for 2½ ugers udledning.     

 

Udledningen sker 1,6 km fra kysten ud for Skovshoved, og strøm- og vindforhold vil afgøre om, udledningen vil påvirke badevandet. Og det er uvist om udledningen vil påvirke badevandet ud for jeres kyst. Nordvand vil løbende indberette de udledte mængder til DHI badevandsmodel. Vi (og Nordvand) opfordrer derfor folk til at følge badevandskvaliteten på www.badevand.dk og ikke bader, hvis der er markeret med rødt flag.

 

Endvidere henviser vi til, at man kan tilmelde sig sms-service på www.nordvand.dk/badevand og modtage besked om, når udledningen begynder og slutter.  

 

Anja Friis-Christensen er kontaktperson hos Nordvand, hvis I har spørgsmål.

 

 

Venlig hilsen

Inge Thorsgaard

 

Biolog, Cand. Scient

Teamkoordinator

Team Vand

 

Natur, Park og Miljø | Teknik og Miljø | Øverødvej 2 | 2840 Holte

 

Tel 4611 2418

Intho@rudersdal.dk | www.rudersdal.dk