Generalforsamling 2022

17. august 2022 12:16 , af Steen Lindholm

Indkaldelse 2022 til ordinær generalforsamling i Vedbæk Vikingelaug

Generalforsamlingen finder sted søndag den 11. september 2022 kl. 10.00 på Vedbæk Skole med følgende

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Høvdingen aflægger beretning til generalforsamlingens godkendelse.
 3. Skatmesteren forelægger det reviderede regnskab 2021/2022 til godkendelse.
 4. Godkendelse af budget for 2022/2023, fastlæggelse af kontingent, indskud og optagelse af nye medlemmer i sæsonen.
  Bestyrelsen foreslår, at kontingent, venteliste- og indmeldelsesgebyr fastsættes uændret
  1. Kontingent                  500
  2. Ventelistegebyr      200
  3. Indmeldelsesgebyr  1.000
  4. 1/3 af personerne på ventelisten, fortrinsvis bosiddende i Rudersdal kommune, foreslås inviteret til at blive medlemmer.
   Bestyrelsen forventer, at ca. 140 nye medlemmer vil blive optaget.
 5. Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag sendes til Høvding Steen Lindholm 14 dage før generalforsamlingen. Brug forslagsvis hjemmesidens kontaktformular.
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer:
  1. Høvding Steen Lindholm er villig til genvalg.
  2. Ypperstepræst Gert Christensen ønsker ikke genvalg,
   Bestyrelsen foreslår i stedet Ove Rappenhaand Andersen som ny Ypperstepræst.
  3. Medlemmer af bestyrelsen Anders Svanholm Rosenbeck, Dorte Engberg og Torben Wiese er villige til genvalg.
  4. Som suppleanter foreslår bestyrelsen 1. Peter Lemmich og 2. Lars Parker Petersen
  5. Revisor Tove Stub er villig til genvalg.
  6. Som revisorsuppleant er Leif A.B.C. Hansen villig til genvalg.
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen overrækkes traditionen tro en præmie til årets Skjoldmø og årets Viking, som er de, der har badet flest gange i sæsonen 2021/2022, og Vedbæk Vikingelaug byder på et mindre traktement.

Tilmelding er nødvendig og sker via vores hjemmeside. Find overskriften Aktiviteter i Lauget, derefter Generalforsamling, hvorefter du trykker du på knappen Medlem. Indkaldelsen finder du også på hjemmesiden, og regnskab/budget kommer, så snart det er godkendt af revisor.

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, som ligeledes vedlægges. Iflg. forslaget skal medlemmer, der ønsker at kandidere til bestyrelsesposter, meddele deres kandidatur til Høvdingen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selv om forslaget endnu ikke er vedtaget, vil bestyrelsen opfordre til, at man allerede i år følger de nye regler, således at eventuelle kandidater skriftligt anmelder deres kandidatur til Høvdingen senest den 28. august, eksempelvis via hjemmesidens kontaktformular.

Vel mødt!

Steen Lindholm, Høvding