Kontingent 2022

30. september 2022 17:00 , af Steen Lindholm

Flere medlemmer har længselsfuldt spurgt, hvornår de får en kontingentopkrævning for sæsonen. Det er dejligt, at medlemmerne gerne vil betale deres kontingent, men jeg tror på den anden side ikke, at nogen har noget imod at få lidt længere frist end sædvanligt.

Proceduren er som altid, at vi (af tekniske årsager) skal have de nye medlemmer på plads, før opkrævningerne sendes ud til alle, og eftersom indslusningsproceduren som nævnt ved generalforsamlingen er en smule ændret i år, kommer der til at gå lidt længere tid, før I bliver bedt om at betale. Men vær ganske rolige: I skal ikke blive glemt!

A propos nye medlemmer: de heldige, som får muligheden for at komme ind i vort dejlige laug, vil få besked inden for de næste 3-4 dage.

Høvdingen